سخنی از نادر شاه افشار

نادر شاه افشار: خردمندان و دانشمندان سرزمینم،آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادر ها نخواهد بود.

/ 1 نظر / 24 بازدید
مجيد

جعفر جان جمله خيلي جالب و قابل تأملي را درج كرده اي. فكر ميكنم اگر منبع آن را هم ذكر كني بهتر باشد. مؤيد باشي