آشنایی با روستا های کلات

دوستان محترم :

در این صفحه از وبلاگ ما در نظر داریم شما را با روستاهای مختلف کلات نادر آشنا کنیم بدیهی است نظرات سازنده شما ما را در پیشبرد این هدف بسیار یاری خواهد نمود امید این را داریم که با ارسال مطالب وعکسهای مختلف مارا یاری کرده و دربهتر شناساندن شهرمان با ما همراه شوید قبلاً از همکا ری شما متشکریم .

احمد آباد

سنگدیوار

لایین نو

چهارراه

لائین کهنه

بابارمضان

کریم آباد

کالو

ارچنگان

حصار

قاباخ

سلطان آباد

ایده لیک

سینی نو

سینی کهنه

چرم نو

چرم کهنه

قره سو

سیرزار

قله زو

خشت

نفطه

گرو

جلیل آباد

حمام قلعه

قلعه نو

سررود

ارتکند

ژرف

زاوین

محمدآباد

زوعلیا

تقی آباد

آبگرم

امیرآباد

 

/ 0 نظر / 16 بازدید